Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Informacji o wszczęciu, na wniosek, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka istniejącego rowu R-7 na działce nr 65/1 i 110/1 w miejscowości Krukówka, gm. Biała Rawska

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości,... , iż w dniu 05.07.2017r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę odcinka istniejącego rowu R-7 na działce nr 65/1 i 110/1 w miejscowości Krukówka, gm. Biała Rawska ...

Informacjia o wszczęciu, na wniosek, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odcinka drogi krajowej nr 72

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 17.05.2017 r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad, postępowanie w sprawie: Udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych pochodzących z odcinka drogi krajowej nr 72 istniejącymi wylotami do rzeki Rawki oraz do rowów przydrożnych...

Informacja o wszczęciu, na wniosek, postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb stawów, zlokalizowanych na działce nr 872 w miejscowości Cielądz, gm. Cielądz

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 16.05.2017r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, na wnioskowany okres – 20 lat, dla potrzeb stawów zlokalizowanych na działce nr 872 w miejscowości Cielądz, gm. Cielądz, w następującym zakresie...

Informacja o wszczęciu, na wniosek, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na działce nr 377 w miejscowości Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 17.05.2017r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na działce nr 377 w miejscowości Ścieki, gm. Rawa Mazowiecka...

Informacja o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem do Kanału Młyńskiego w km 0+310 jego biegu, uchodzącego do rzeki Rawki

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), iż w dniu 24.04.2017r. zostało wszczęte, na wniosek Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie wód opadowych i roztopowych istniejącym wylotem do Kanału Młyńskiego w km 0+310 jego biegu, uchodzącego do rzeki Rawki w km 83+944 biegu rzeki...

Obwieszczenia o wydaniu, na wniosek Gminy Biała Rawska, decyzji Starosty Rawskiego wygaszającej decyzję Starosty Rawskiego z dnia 10.12.2004r. znak: OS.II.6223-2-4/04 w zakresie pozwoleń wodnoprawnych

Starosta Rawski zawiadamia ... iż w dniu 07.04.2017 r. została wydana, na wniosek Gminy Biała Rawska, decyzja Starosty Rawskiego z dnia 07.04.2017r. znak: SAB.II.6341.1.5.2017.AS wygaszająca decyzję Starosty Rawskiego z dnia 10.12.2004r. znak: OS.II.6223-2-4/04, w zakresie pozwoleń wodnoprawnych...

Informacji o wszczęciu, na wniosek, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na działce nr 65 w miejscowości Sadkowice, gm. Sadkowice

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 27.03.2017r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przebudowę istniejącej sieci drenarskiej na działce nr 65 w miejscowości Sadkowice...

Informacja o wszczęciu, na wniosek Austria Juice Poland Sp. z o.o., postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością innego podmiotu, ścieków przemysłowych

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 08.03.2017r. zostało wszczęte, na wniosek AUSTRIA JUICE Poland Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Chełm, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Żurawi, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego...

Informacji o wszczęciu postępowania w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód dla potrzeb zbiorników i stawów w Białej Rawskiej

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 07.02.2017r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Biała Rawska, postępowanie w sprawie udzielenia pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód, na wnioskowany okres – 20 lat, dla potrzeb zbiornika retencyjnego ...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wygaszenia pozwolenia wodnoprawnego udzielonego decyzją Starosty Rawskiego z dnia 10.12.2004 r. znak: OS.II.6223-2-4/04

Starosta Rawski zawiadamia, zgodnie z art. 61 § 1 i 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.), w związku z art. 127 ust. 7a ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 07.02.2017r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Biała Rawska, postępowanie w sprawie wygaszenia decyzji Starosty Rawskiego z dnia 10.12.2004r. znak: OS.II.6223-2-4/04...

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr 113010E Dańków – Pachy”

Na podstawie art. 11f ust. 3 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1250) oraz art. 49 i art. 61 ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeksu postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 23) zawiadamiam, że ... została wydana decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr 113010E Dańków – Pachy” ...

Informacja o wszczęciu, na wniosek AUSTRIA JUICE Poland Sp. z o.o., postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego

Informacja o wszczęciu, na wniosek AUSTRIA JUICE Poland Sp. z o.o., postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie nadmiaru wód opadowych i roztopowych ze zbiornika retencyjnego do ziemi poprzez drenaż rozsączający, zlokalizowany na działce nr 656/6 w obrębie 5 miasta Biała Rawska.

Informacja o wszczęciu, na wniosek Gminy Regnów, postępowania w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie przejścia siecią wodociągową pod dnem rzeki Kanał Ossowice-Regnów w km 9+275 biegu rzeki

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości, zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015r. poz. 469, z późn. zm.), iż w dniu 15.02.2017r. zostało wszczęte, na wniosek Gminy Regnów, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

Informacja o wszczęciu na wniosek pełnomocnika METALBUD Sp. z o.o. postępowania wodnoprawnego znak SAB.II.6341.2.1.2017.AS

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), iż w dniu 09.02.2017r. zostało wszczęte, na wniosek pełnomocnika METALBUD Sp. z o.o. z siedzibą w miejscowości Podlas 3, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

Informacja o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Sp. z o.o. postępowania wodnoprawnego znak: SAB.II.6341.1.25.2016.AS

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), iż w dniu 17.01.2017r. zostało wszczęte, na wniosek Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Skierniewicach Sp. z o.o., postępowanie w sprawie: udzielenia pozwolenia wodnoprawnego...

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego znak: SAB.II.6341.1.23.2016.AS – dot. wykonania urządzeń wodnych na działce nr 247 obręb Białogórne, gm. Biała Rawska

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości zgodnie z art. 127 ust. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z późn. zm), iż w dniu 16.01.2017r. zostało wszczęte, na wniosek, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na...

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr 113010E Dańków – Pachy”

Na podstawie art. 11 d ust. 5 i 6 Ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 roku o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz. 1250) zawiadamiam, że na wniosek pana Tomasza Kowieszko, ul. Dęby 3/7, lok.6, 04-308 Warszawa, z dnia 21.12.2016 roku, reprezentującego inwestora - Gminę Biała Rawska, wszczęte zostało postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla przedsięwzięcia „Rozbudowa drogi gminnej nr 113010E Dańków – Pachy”...

Informacja o wszczęciu postępowania wodnoprawnego znak: SAB.II.6341.1.27.2016.AS – dot. wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego

Starosta Rawski podaje do publicznej wiadomości ... iż w dniu 30.12.2016r. zostało wszczęte, na wniosek Pana Andrzeja Stępniaka prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą P.H.U. „STĘPNIAK” Andrzej Stępniak, ul. Zwolińskiego 14a, 96-200 Rawa Mazowiecka, postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością Rawskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rawie Mazowieckiej, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego...

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 893
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-07-12 11:47

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46-814-46-31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: Status GG44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek  epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny urzędowania

pn., śr., czw. 800- 1600
wt. 800- 1700
pt. 800- 1500

Godziny pracy kasy Urzędu
pn., śr., czw. 900- 1430
wt. 900- 1530
pt. 900- 1330

Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4430206
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-08-22 11:13

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl