Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016.290 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.1.2017.UG
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 04.01.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. ul. Garbarska 21A, 20-340 Lublin
4. Opis projektowanego obiektu
 • Budowa sieci elektroenergetycznej  kablowej nN typu YAKXs 4x 120 mm o długości w rzucie 11m i długości całkowitej 29 m na działkach nr  4, 26, 35  w obrębie ewidencyjnym nr 30- Władysławów  w jednostce ewidencyjnej Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw -------------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 25.01.2017 r.

drukuj ()

 • autor informacji: Urszula Głuszcz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-01-11 12:44
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-01-31 13:23

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.2017.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 23.02.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Rawa Mazowiecka
4. Opis projektowanego obiektu - sieć kanalizacji sanitarnej na dz. nr ew. 190, 362, 192/1, 193/4, 345, 341/3, 126/4, 126/2, 342/3, 347, 134 obręb Głuchówek gm. Rawa Mazowiecka i na dz. nr ew. 7 obręb nr 5 w m. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 16.03.2017 r.

drukuj ()

 • autor informacji: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-02-28 11:50
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-30 15:49

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.3.2017.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 03.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE  Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej niskiego napięcia 0,4kV, dz. nr geod. 83-obręb 0002 Antoninów, Gm. Biała Rawska
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 24.03.2017 r.

drukuj ()

 • autor informacji: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-17 09:14
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-30 15:37

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.4.2017.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 08.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Biała Rawska, ul. Jana Pawła II 57, 96-230 Biała Rawska
4. Opis projektowanego obiektu Budowa  sieci wodociągowej : dz. nr geod. 32,33, 34, 35, 36, 37, 40, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 6/2, 55, 30, 27/2, 96/1, 96/2, 61, 62, 63, 64, 78 – obręb 0012 Dańków; dz. nr geod. 50/2, 70, 72, 73, 74/1, 74/2, 75, 83, 77/2, 78, 79, 80, 81, 82, 68, 61, 62, 63, 64, 65  –obręb 0035 Podsędkowice; jednostka ewidencyjna 101302 Biała Rawska –obszar wiejski
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 28.03.2017 r.

drukuj ()

 • autor informacji: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-17 10:07
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-30 15:40

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.5.2017.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 08.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Biała Rawska
4. Opis projektowanego obiektu Budowa  sieci wodociągowej : dz. nr geod. 96/1, 8/2, 8/1, 7 – obręb 0012 Dańków; dz. nr geod. 164, 55/2, 51/1, 155, 23/2, 148, 166, 13/2, 13/3, 13/4, 12, 93, 149, 52/1, 52/2, 52/3 –obręb 0040  Rzeczków; dz. nr geod. 100/5, 100/6, 100/2, 100/3, 100/4, 99/1, 99/2, 114, 91/2, 91/3 – obręb 0006 Błażejewice; dz. nr geod. 149, 150/2, 151/3 – obręb 0053 Zakrzew jednostka ewidencyjna 101302 Biała Rawska –obszar wiejski
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu)  

drukuj ()

 • autor informacji: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-17 11:41

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.6.2017.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 08.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Biała Rawska
4. Opis projektowanego obiektu Budowa  sieci wodociągowej : dz. nr geod. 78, 96/2, 23/1, 23/3, 24, 163, 22/1, 119, 120, 125/2, 126, 127, 174, 143, 144, 145, 152, 153, 113, 114, 115, 116, 117 – obręb 0012 Dańków; dz. nr geod. 6, 5, 8, 10 –obręb 0008 Byki; dz. nr geod. 53, 46/3, 46/1, 46/2  – obręb 0032 Pachy; jednostka ewidencyjna 101302 Biała Rawska –obszar wiejski
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 28.03.2017 r.

drukuj ()

 • autor informacji: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-17 12:28
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-30 15:42

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.7.2017.GK
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 15.03.2017 r. (uzupełnione: 23.03.2017 r.)
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu
 • rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia realizowanej w działkach o nr geodezyjnym 109, 105/2, 141, 106, 104, 101
  w miejscowości FRANOPOL , gm. Biała Rawska.
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 29.03.2017 r.

drukuj ()

 • autor informacji: Grażyna Kajtaniak
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-28 12:35
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-03-30 15:52

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.8.2017.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 17.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin
ul. Garbarska 21A
4. Opis projektowanego obiektu
 • Sieć elektroenergetyczna kablowa nn na działkach nr ew. 297/2, 216, 215, 214, 213/2, 168/3, 168/4 obręb Nowy Kurzeszyn gm. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 07.04.2017 r.

drukuj ()

 • autor informacji: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-22 13:53
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-13 10:58

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.9.2017.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 20.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin
ul. Garbarska 21A
4. Opis projektowanego obiektu
 • Sieć elektroenergetyczna kablowa nn na działkach nr ew. 241, 399, 240, 239, 238, 404/2, 287, 286, 285 obręb Kaleń gm. Rawa Mazowiecka
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 10.04.2017 r.

drukuj ()

 • autor informacji: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-23 08:09
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-04-13 10:34

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.10.2016.UG
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 23.03.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres PGE Dystrybucja S.A. 20-340 Lublin, ul. Garbarska 23A
4. Opis projektowanego obiektu
 • Rozbudowa kablowej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia na dz. nr 131, 186, 110 w m. Jajkowice, gm. Sadkowice
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw  
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu)  

drukuj ()

 • autor informacji: Urszula Głuszcz
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-03-28 12:27

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2013.1409 j.t. z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.11.2017.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 25.04.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Rawskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.
4. Opis projektowanego obiektu
 • Kanał deszczowy spinający odcinki kanalizacji deszczowej w ul. Południowej w m. rawa Mazowiecka na dz. nr ew. 470/8 obręb nr 4
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw ------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 23.05.2017 r.

drukuj ()

 • autor informacji: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-05-05 09:50
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-23 11:25

 

Na podstawie art. 30a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2016r. poz. 290 z późn. zm.) informuje się, że do Starosty Rawskiego wpłynęło zgłoszenie zamiaru budowy, o której mowa
w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a
1. Znak sprawy SAB.I.6743.2.12.2017.GS
2. Data złożenia zgłoszenia zamiaru budowy 2.05.2017 r.
3. Imię i nazwisko albo nazwę inwestora oraz adres Gmina Regnów
4. Opis projektowanego obiektu - sieć elektroenergetyczna kablowa niskiego napięcia 0,4 kV na dz. nr ew. 19, 17, 154, 86, 150, 65, 68, 72, 75, 78, 79, 83 w m. Sowidół gm. Regnów
5. Data wniesienia sprzeciwu, jeśli wniesiono sprzeciw --------
6. Data przyjęcia zgłoszenia (data upływu terminu na wniesienie sprzeciwu) 16.05.2017 r.

drukuj ()

 • autor informacji: Grażyna Sworska
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2017-05-05 10:23
 • zmodyfikował: Bogusław Misztal
  ostatnia modyfikacja: 2017-05-22 07:39

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 282
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-05-23 11:25

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46-814-46-31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: Status GG44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny urzędowania

pn., śr., czw. 800- 1600
wt. 800- 1700
pt. 800- 1500

Godziny pracy kasy Urzędu
pn., śr., czw. 900- 1430
wt. 900- 1530
pt. 900- 1330

Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4298363
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-05-24 13:22

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl