Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Menu

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 3/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 3 drzew gatunku topola biała
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Błażejewice dz. 129/7
7 Znak sprawy SAB.II.613.50.2015.PI
8 Dokument wytworzył Dyr. Piotr Irla
9 Data dokumentu 14.01.2016r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.01.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 106/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.02.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-05 08:22

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 10/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 31drzewa gatunku jesion wyniosły
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Niemgłowy A dz. 84
7 Znak sprawy SAB.II.613.52.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 16.02.2016r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.02.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 107/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 03.03.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-05 08:26

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 11/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 drzew gatunku klon jesionolistny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 miasta Rawa Maz. dz. 383
7 Znak sprawy SAB.II.613.53.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 14.01.2016r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.01.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 108/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.02.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-05 08:29

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 12/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 7 miasta Rawa Maz. dz. 512
7 Znak sprawy SAB.II.613.54.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 19.02.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.02.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 109/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.03.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-05 08:33

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 13/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 3 drzew gatunku świerk pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb 3 miasta Biała Rawska dz. 602/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.55.2015.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 10.02.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.02.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 110/15
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 27.02.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-05 08:37

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 14/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 4 drzew gatunku świerk pospolity, i klon zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Sierzchowy Kolonia dz. 313
7 Znak sprawy SAB.II.613.1.2016.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 09.02.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 09.02.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5 Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 15/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.02.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-05 08:40

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 15/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 4 drzew gatunku świerk pospolity i klon zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Wierzchowy Kolonia dz. 313
7 Znak sprawy SAB.II.613.1.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 07.03.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 07.03.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 14/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.03.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-05 08:42

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 16/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz szypułkowy
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Koprzywna dz. 263
7 Znak sprawy SAB.II.613.2.2016.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 08.02.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 10.02.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 17/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.02.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-05 08:49

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 17/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gatunku wiąz szypułkowy
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Koprzywna dz. 263
7 Znak sprawy SAB.II.613.2.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 08.03.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.03.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 16/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.03.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-05 08:52

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 18/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 drzew gatunku robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz., obręb 4 miasta Rawa Maz. dz. 322/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.3.2016.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 09.02.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.02.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.02.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-05 08:55

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 19/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 3 drzew gatunku brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb 2 miasta Biała Rawska dz. 270/45
7 Znak sprawy SAB.II.613.4.2016.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 09.02.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 11.02.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 20/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 12.02.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-05 09:00

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 20/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 3 drzew gatunku brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb 2 miasta Biała Rawska dz. 270/45
7 Znak sprawy SAB.II.613.4.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 08.03.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.03.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 19/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.03.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-05 09:04

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 21/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 4 drzew gatunku topola kanadyjska, wierzba krucha
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Stara Wieś dz. 80/4, 81/3
7 Znak sprawy SAB.II.613.5.2016.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 11.02.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 12.02.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 22/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.02.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-05 09:09

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 22/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 4 drzew gatunku topola kandyjska, wierzba krucha
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Stara Wieś dz. 80/4 i 81/3
7 Znak sprawy SAB.II.613.5.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 08.03.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 08.03.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 21/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.03.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-05 09:12

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 23/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 drzew gatunku świerk pospolity, wierzba biała
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Regnów, obręb Regnów dz. 72
7 Znak sprawy SAB.II.613.6.2016.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Regnów
9 Data dokumentu 16.02.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.02.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 24/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 17.02.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-05 09:16

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 24/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 drzew gatunku świerk pospolity, wierzba biała
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Regnów, obręb Regnów dz. 72
7 Znak sprawy SAB.II.613.6.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 23.03.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.03.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 23/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.04.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-05 09:19

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 25/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 2 drzew gatunku jesion pensylwański, grusza pospolita
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Wałowice dz. 346
7 Znak sprawy SAB.II.613.7.2016.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 23.02.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.02.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 26.02.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-09 07:33

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 26/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 6 drzew gatunku sosna pospolita, brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Regnów, obręb Regnów dz. 72
7 Znak sprawy SAB.II.613.8.2016.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Regnów
9 Data dokumentu 16.03.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.03.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 27/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 21.03.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-09 07:36

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 27/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 6 drzew gatunku sosna pospolita, brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Regnów, obręb Regnów dz. 72
7 Znak sprawy SAB.II.613.8.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 31.03.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.03.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 26/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.04.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-09 08:01

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 28/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 34 drzew gatunku klon jesionolistny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb 4 miasta Biała Rawska dz. 507/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.9.2016.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Gminy Biała Rawska
9 Data dokumentu 17.03.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.03.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.03.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-09 08:29

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 29/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 6 drzew gatunku sosna pospolita, brzoza brodawkowata: 1 olsza czarna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Niemgłowy BC dz. 2 oraz obręb Ossowice dz. 355
7 Znak sprawy SAB.II.613.11.2016.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 22.03.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.03.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.03.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-09 08:38

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 30/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 6 drzew gatunku lipa drobnolistna, kasztanowiec zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Konopnica dz. 168/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.12.2016.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 24.03.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 24.03.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.03.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-09 08:47

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 31/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, Grabice dz. 555
7 Znak sprawy SAB.II.613.13.2016.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 23.03.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.03.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 29.03.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-09 08:49

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 32/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku wierzba płacząca
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasta Rawa Mazowiecka, obręb 4 miasta Rawa Maz. dz. 472/36
7 Znak sprawy SAB.II.613.14.2016.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 25.03.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.03.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.04.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-09 08:53

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 33/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku wierzba płacząca
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 miasta Biała Rawska dz. 1121/3
7 Znak sprawy SAB.II.613.15.2016.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 25.03.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.03.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.04.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-09 08:57

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 34/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Grabice, dz. 555
7 Znak sprawy SAB.II.613.18.2016.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Cielądz
9 Data dokumentu 13.04.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 15.04.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 18.04.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-05-09 09:00

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 55/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 drzew gatunku robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 miasta Rawa Maz. dz. 322/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.3.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 18.04.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.04.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 18/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.05.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-10-24 16:51

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 56/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 2 drzew gatunku grusza pospolita i jesion pensylwański
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Wałowice. dz. 346
7 Znak sprawy SAB.II.613.7.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 12.05.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 12.05.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 25/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 28.05.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-10-24 16:52

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 57/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 34 drzew gatunku klon jesionolistny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb 4 miasta Biała Rawska dz. 507/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.9.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 22.04.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.04.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 28/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 13.05.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-10-24 16:58

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 58/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gatunku olsza czarna
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Ossowice, dz. 355
7 Znak sprawy SAB.II.613.11.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 27.06.2016r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 27.06.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 29/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 14.07.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-10-24 17:00

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 59/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 6 drzew gatunku lipa drobnolistna i kasztanowiec zwyczajny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Konopnica dz. 168/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.12.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 23.05.2016r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.05.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 30/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 07.06.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-10-25 07:18

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 60/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gatunku topola mieszaniec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Cielądz, obręb Grabice dz. 555
7 Znak sprawy SAB.II.613.13.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 18.04.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 18.04.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 31/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 05.05.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-10-25 07:25

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 61/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 drzewa gatunku wierzba odm. płacząca
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4 miasta Rawa Maz. dz. 1121/3
7 Znak sprawy SAB.II.613.15.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 31.05.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.05.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 33/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 23.06.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-10-25 07:31

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 62/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 5 drzew gatunku brzoza brodawkowata, klon jesionolistny, wierzba krucha oraz 35,5m² krzewów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Żurawia dz. 141, 154
7 Znak sprawy SAB.II.613.20.2016.BK
8 Dokument wytworzył Pełnomocnik PKP PLK Kamil Baryła
9 Data dokumentu 06.05.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 06.05.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 63/2016
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 10.05.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-11-28 12:13

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 63/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 11,75m² krzewów
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Żurawia, dz. 141 i 154
7 Znak sprawy SAB.II.613.3.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 05.07.2016r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 05.07.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 62/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.08.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-11-28 12:19

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 69/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk srebrny
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 2 dz. 387/11
7 Znak sprawy SAB.II.613.21.2016.BK
8 Dokument wytworzył Dyrektor Szkoły Podstawowej – Wiesława Rokicka
9 Data dokumentu 12.05.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 13.05.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 16.05.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-11-28 12:24

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 70/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 30 drzew gatunku brzoza brodawkowata, olsza czarna, robinia akacjowa,
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 7, dz. 19/23
7 Znak sprawy SAB.II.613.22.2016.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta – Dariusz Misztal
9 Data dokumentu 24.05.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 25.05.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 71/2016
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.05.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-11-28 12:28

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 71/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 30 drzew gatunku brzoza brodawkowata, olsza czarna, robinia akacjowa,
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 7, dz. 19/23
7 Znak sprawy SAB.II.613.22.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 05.08.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 05.08.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 70/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.08.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-11-28 12:34

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 72/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 7, dz. 1/7
7 Znak sprawy SAB.II.613.24.2016.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta – Dariusz Misztal
9 Data dokumentu 30.05.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 31.05.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 73/2016
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.06.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-11-28 12:38

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 73/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku brzoza brodawkowata
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 7, dz. 1/7
7 Znak sprawy SAB.II.613.24.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 16.08.2016r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 16.08.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 72/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 31.08.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-11-28 12:41

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 74/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku jarząb szwedzki
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 4, dz. 207/6
7 Znak sprawy SAB.II.613.25.2016.BK
8 Dokument wytworzył Prezes RTBS – Leszek Trębski
9 Data dokumentu 23.05.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 01.06.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie -
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 02.06.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-11-28 12:52

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 75/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 9 drzew gatunku robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Pokrzywna, dz. 229
7 Znak sprawy SAB.II.613.29.2016.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy – Krzysztof Starczewski
9 Data dokumentu 13.06.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 14.06.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 76/2016
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 15.06.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-11-28 13:04

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 76/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 9 drzew gatunku robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Pokrzywna, dz. 229
7 Znak sprawy SAB.II.613.29.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 19.08.2016r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 19.08.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 75/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 09.09.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-11-28 13:09

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 79/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Julianów Lesiewski dz.242
7 Znak sprawy SAB.II.613.30.2016.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Biała Rawska
9 Data dokumentu 21.06.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 23.06.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 80/2016
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 24.06.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-12-05 15:42

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 80/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku robinia akacjowa
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Biała Rawska, obręb Julianów Lesiewski, dz. 242
7 Znak sprawy SAB.II.613.30.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 22.07.2016r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.07.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 79/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 11.08.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-12-05 16:00

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 81/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 drzewa gatunku świerk pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz., obręb 4 miasta Rawa Maz. dz.1321/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.31.2016.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 24.06.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 29.06.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 82/2016
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 30.06.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-12-05 16:10

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 82/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku świerk pospolity
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Maz., obręb 4 miasta Rawa Maz., dz. 1321/1
7 Znak sprawy SAB.II.613.31.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 05.08.2016r.
10 Dokument zatwierdził Z-ca Dyr. Iwona Michalak
11 Data zatwierdzenia dokumentu 05.08.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 81/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 20.08.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-12-05 16:15

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 83/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 19 szt. drzew
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Dziurdzioły, dz.224
7 Znak sprawy SAB.II.613.32.2016.BK
8 Dokument wytworzył Wójt Gminy Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 23.06.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 30.06.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 84/2016
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 01.07.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-12-05 16:19

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 84/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 18 sztuk drzew
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Rawa Mazowiecka, obręb Dziurdzioły., dz. 224
7 Znak sprawy SAB.II.613.32.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 22.08.2016r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 22.08.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 83/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 06.09.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-12-05 16:21

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 85/16
2 Rodzaj dokumentu Wniosek o wydanie decyzji
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Wniosek
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Wniosek na usunięcie 1 szt. drzewa gatunku sumak octowiec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 2 miasta Rawa Maz., dz.528
7 Znak sprawy SAB.II.613.34.2016.BK
8 Dokument wytworzył Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
9 Data dokumentu 21.07.2016r.
10 Dokument zatwierdził Starosta Rawski
11 Data zatwierdzenia dokumentu 21.07.2016 r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie Nie dotyczy
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 86/2016
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 22.07.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-12-05 16:24

 

Lp. Karta informacyjna
1 Nr karty/rok 86/16
2 Rodzaj dokumentu Decyzja
3 Temat dokumentu Ochrona zwierząt oraz roślin
4 Nazwa dokumentu Decyzja na usunięcie drzew i krzewów
5 Zakres przedmiotowy dokumentu - opis dokumentu Decyzja na usunięcie 1 sztuki drzewa gatunku sumak octowiec
6 Obszar, którego dokument dotyczy, zgodnie z podziałem administracyjnym kraju Powiat Rawski, Gmina Miasto Rawa Mazowiecka, obręb 2 miasta Rawa Maz., dz. 528
7 Znak sprawy SAB.II.613.34.2016.BK
8 Dokument wytworzył Insp. Barbara Kielan
9 Data dokumentu 07.10.2016r.
10 Dokument zatwierdził Dyr. Piotr Irla
11 Data zatwierdzenia dokumentu 07.10.2016r.
12 Miejsce przechowywania dokumentu Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej ul. Kościuszki 5
Tel. 046/814-38-71 wew. 301
13 Adres elektroniczny zawierający odnośnik do dokumentu -
14 Czy dokument jest ostateczny tak/nie TAK
15 Numery kart innych dokumentów w sprawie 85/16
16 Data zamieszczenia w wykazie danych o dokumencie 25.10.2016r.
17 Zastrzeżenia dotyczące nieudostępniania informacji brak
18 Uwagi  

drukuj ()

 • autor informacji: Barbara Kielan
 • opublikował: Bogusław Misztal
  data publikacji: 2016-12-05 16:27

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 278
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2016-12-05 16:27

Dane adresowe

Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej
Pl. Wolności 1,
96-200 Rawa Mazowiecka
NIP: 835-139-28-34
REGON: 750147633

Dane kontaktowe

tel./fax: 46-814-46-31
e-mail: starostwo@powiatrawski.pl
gg: Status GG44299603
skype: Tryb SkypeMe™!starostwo_rawa_mazowiecka

banerek epuap Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Adres skrytki ePUAP: /i3g39v5qbi/skrytka

Godziny urzędowania

pn., śr., czw. 800- 1600
wt. 800- 1700
pt. 800- 1500

Godziny pracy kasy Urzędu
pn., śr., czw. 900- 1430
wt. 900- 1530
pt. 900- 1330

Dodatkowe dni wolne od pracy

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 4301481
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2017-05-29 14:26

Stopka strony

Projekt i wykonanie: extranet.pl